Sjukdomar i muskler och  skelett vanligast inom städbranschen

2015-04-22 06:00

Kvinnor löper störst risk att drabbas av  en långvarig sjuskrivning på grund av sjukdomar i muskler och skelett. Risken  att drabbas är högst bland sysselsatta i yrkesgruppen städare och  fönsterputsare. Statistiken har sammanställts i en ny rapport från AFA Försäkring,  som presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 22 april.

Rapporten baseras på statistik ur AFA  Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen är en unikt omfattande kunskapskälla  om arbetsskador och sjukfall i Sverige. Mer än fyra miljoner svenskar omfattas  av de kollektivavtalade försäkringarna.Alla skadeanmälningar lagras i AFA  Försäkrings skadedatabas som i dag innehåller cirka 13 miljoner ärenden.

Sjukdomar i  muskler och skelett, så kallade muskuloskeletala diagnoser, är den vanligaste  orsaken till en både kort- och långvarig sjuskrivning i AFA Försäkrings  sjukförsäkringskollektiv. En tredjedel av alla korta och långa sjukfall är  till följd av en muskuloskeletal diagnos. Den vanligaste diagnosen är  ryggsjukdomar, näst vanligast är ledsjukdomar och där efter kommer sjukdomar i  mjukvävnader.

Kvinnor  löper högre risk att drabbas av en långvarig sjuskrivning på grund av sjukdomar  i muskler och skelett än män i samtliga undersökta yrkesgrupper. Sysselsatta i  yrkesgrupperna städare och fönsterputsare löper högst risk att drabbas av en  långvarig sjuskrivning med en muskuloskeletal diagnos.

Statistiken  visar att det behövs insatser och forskning för att tydliggöra skillnaderna  mellan mäns och kvinnors diagnoser i mjukvävnader. Ett annat behov som  framträder i rapporten är behovet av en kartläggning av möjligheterna att kunna  arbeta vidare med olika muskuloskeletala diagnoser och smärtsyndrom.

Rapporten  baseras studier av 176 409 långa sjukfall och 112 975 korta sjukfall  med en muskuloskeletal diagnos under perioden 2005-2014 och finns att ladda ned i sin helhet på www.afaforsakring.se/press.

Mer information: Michel Normark, chef Analys och  Försäkringsvillkor, 08-696 85 86, michel.normark@afaforsakring.se Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se Caroline Rylander, presschef, 070-815 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se