Påverkar pedagogiken hur stressigt och bullrigt det är i förskolan?

2015-04-27 07:00

Höga ljudnivåer i kombination med stress gör förskolan till en krävande arbetsmiljö. Vad betyder den pedagogik man använder för bullret och stressen? Fredrik Sjödin, Umeå universitet, får 1 995 000 kronor för att undersöka detta, genom att studera arbetet på 16 förskolor i fyra kommuner och mäta effekterna för de anställda.

I tidigare forskning har Fredrik Sjödin visat att värsta bullret och stressen uppstår när barnen själva väljer aktiviteter utan styrning ifrån en pedagog. Därför är det ofta önskvärt att de anställda kan kontrollera och styra pedagogiska aktiviteter, samtidigt som man tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att utforska.

De fyra vanligaste pedagogiska inriktningarna skiljer sig åt när det gäller syn på barnens roll och hur barnen ska utvecklas under sin tid i förskolan. Fredrik Sjödin ska studera hur deras olika arbetssätt påverkar arbetsmiljön och personalens hälsa: Hur skiljer sig bullernivån mellan dem? Vilka risk- och hälsofrämjande faktorer finns inom respektive inriktning? Hur kan man kombinera ett gott pedagogiskt arbete och en god arbetsmiljö?

Projektet pågår mellan hösten 2015 och hösten 2017 och genomförs på privata och kommunala förskolor i Göteborg, Stockholm, Örnsköldsvik och Östersund,

Detta är ett av fyra nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 11 805 000 kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag i AFA Försäkrings nyhetsrum

Mer information:

Fredrik Sjödin, Institutionen för psykologi, 090-786 94 09, fredrik.sjodin@umu.se

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd  

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning