Ny kunskap för att bättre förebygga och behandla ”onda knän”

2015-04-27 07:00

Knäledsartros är ett lidande som kan leda till långtidssjukskrivningar. Jan Henriksson, Karolinska institutet, får 3 123 000 kronor för att ta fram kunskap om muskler och rörelser hos drabbade, som gör att man kan skräddarsy fysisk träning för att minska besvären, och även bli bättre på att förbygga.

Den vanligaste orsaken till ”ont i knän” är artros, en reumatisk ledsjukdom som innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket. Fysisk aktivitet och sjukgymnastik hjälper många, men inte alla.

Forskarna ska undersöka 100 patienter med begynnande knäledsartros med en lång rad metoder och sen återundersöka dem efter ett och tre års behandling med fysisk aktivitet och fysioterapi (sjukgymnastik).  De ska jämföra resultaten mellan de som blir besvärsfria och de som har besvären kvar. Forskarna ska också jämföra med 30 knäfriska individer.

Funktionen av de olika muskler som omger knäleden är avgörande för knäledens funktion och belastning. Forskarna kommer att göra en djupgående undersökning av dessa muskler, både på makroskopisk, cellulär och molekylär nivå, kombinerat med undersökning av rörelsemönster och ledbelastningar vid vardagliga rörelser med användande av datoriserad 3-D rörelseanalysteknik.

På detta sätt hoppas forskarna få fram markörer för att kunna se vilka patienter som har mest nytta av anpassad fysisk aktivitet och fysioterapi och vilka som inte har det -  och gå in med andra insatser för den senare gruppen. Målet är att utforma rehabilitering med ökad noggrannhet när det gäller träningsdos och utveckling av träningen, på samma sätt som läkaren med största möjliga noggrannhet doserar läkemedel. Målet är att minska antalet sjukskrivningar, arbetsplatsolyckor som har med knäartros att göra, och behovet för knäoperationer.

Detta är ett av fyra nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 12 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag i AFA Försäkrings nyhetsrum

Mer information:

Jan Henriksson, professor, Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, 08-52 48 75 60, Jan.Henriksson@ki.se

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning