Nära 12 miljoner kronor till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2015-04-27 07:00

AFA Försäkring anslår sammanlagt 11 805 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav tre projekt inom stressforskning och ett inom fysiologi. Gemensamt för all forskning som AFA Försäkring stödjer är att den bidrar till praktisk nytta i arbetslivet.

AFA Försäkring är Sveriges största forskningsfinansiärer inom arbetsmiljö och hälsa. Varje år satsas ungefär 150 miljoner på stöd till forskning och utveckling. Vid denna anslagsomgång går nära 12 miljoner till forskare verksamma vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Umeå universitet.


Vad betyder den totala stressen hemma och på arbetet för unga kvinnors ohälsa?

Unga kvinnor har stått för den största ökningen av ohälsa på grund av stress de senaste åren. Varför är det så? Hur hänger stressrelaterad sjukfrånvaro ihop med den totala arbetsbelastningen, hemma och på jobbet, deltidsarbete och livsstil?  Victoria Blom, Karolinska Institutet, får 3 000 000 kronor för att undersöka detta

Victoria Blom, Karolinska Institutet, enheten för Försäkringsmedicin vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, 070-721 30 29, victoria.blom@ki.se

                     

Jobbstress och åderförkalkning – orsak till hjärtinfarkt och stroke?

Arbetsrelaterad stress ökar risken för hjärtinfarkt och troligen även för stroke. Detta kan bero på att stressen också ökar risken för åderförkalkning. Professor Kjell Torén, Göteborgs universitet, får 3 687 000 kronor för att studera 5 000 människor när det gäller stress och åderförkalkning i kärl kopplade till hjärta och hjärna.

Kjell Torén professor, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 031-786 6262, 0702-19 07 11,
kjell.toren@amm.gu.se


Påverkar pedagogiken hur stressigt och bullrigt det är i förskolan?

Höga ljudnivåer i kombination med stress gör förskolan till en krävande arbetsmiljö. Vad betyder den pedagogik man använder för bullret och stressen? Fredrik Sjödin, Umeå universitet, får 1 995 000 kronor för att undersöka detta, genom att studera arbetet på 16 förskolor i fyra kommuner och mäta effekterna för de anställda.

Fredrik Sjödin, Institutionen för psykologi, 090-786 94 09, fredrik.sjodin@umu.se


Ny kunskap för att bättre förebygga och behandla ”onda knän”

Knäledsartros är ett lidande som kan leda till långtidssjukskrivningar. Jan Henriksson, Karolinska institutet, får 3 123 000 kronor för att ta fram kunskap om muskler och rörelser hos drabbade, som gör att man kan skräddarsy fysisk träning för att minska besvären, och även bli bättre på att förbygga.

Jan Henriksson, professor, Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, 08-52 48 75 60, Jan.Henriksson@ki.se


Mer information:

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60,
Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se


Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning