Rörligare arbetsvardag med ny teknik

2015-01-08 13:00

Vi använder allt mer mobil teknik i vardagen, men trots detta rör vi oss allt mindre. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, får 2 500 000 kronor för ett projekt som går ut på att utveckla teknik och metoder som stöder fysisk rörelse under datorarbete. Ett exempel är teknikstöd för promenerande arbetsmöten. 

På många arbetsplatser har man investerat i metoder och produkter för att främja fysisk aktivitet under arbetstiden, och arbetsredskapen har blivit mer och mer mobila. Ändå är allt för många människor så stillasittande att det är en hälsofara för dem. Forskarna ska arbeta med att utforma tekniken, och miljön runt den, så att den underlättar för människor att växla mellan fysisk belastning och avlastning.  I nära samverkan med anställda på arbetsplatser ska de utveckla sätt att få in mer av fysisk rörelse i datorarbete och öka variationen i arbetsuppgifterna.

De kommer att börja med att pröva olika sätt att göra det möjligt att ta en promenad när man genomföra ett möte. Med mobiltelefoner ska man under enkla och praktiska former gemensamt kunna spela in mötesanteckningar och lyssna på arbetsdokument. Ingen ska behöva gå och hålla i någon utrustning.  

Forskarna kommer också utveckla system för att underlätta för människor att stå och samarbeta bredvid varandra, vilket också gör att de kan röra sig friare än när de sitter ner och arbetar.

Detta är ett av 17 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 47 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Jan Gulliksen finns i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Jan Gulliksen, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation, 08 790 95 38, gulliksen@kth.se eller doktorand Helena Tobiasson 08 790 9 273 tobi@kth.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning