Kan långtidsstress leda till depression?

2015-01-08 13:00

Kan hög arbetsbörda under en lång tid göra att anställda drabbas av depression? Är risken i så fall olika beroende var i livet man befinner sig? Forskare Linda Magnusson Hanson vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet får 2 786 000 kr för ett projekt som ska ta reda på det.

Psykisk ohälsa, främst depression, är idag ett folkhälsoproblem och en avgörande faktor bakom ökande sjukskrivningstal. Tidigare studier visar på samband mellan krav och stöd i arbetet och depressionssymtom två år senare. Detta samband finns kvar efter sex år. Men man vet förvånansvärt lite om vad det betyder att under en lång tid vara utsatt för stress och andra påfrestningar.

I projektet utgår forskarna från en svensk arbetsmiljöundersökning (SLOSH) för att ta reda på om ökad risk för depression är relaterad till olika typer av psykosociala arbetsmiljöfaktorer, om de ökar eller minskar, och om de är kortvariga eller långvariga – och beroende på i vilket livsskede man befinner sig. De kommer att analysera information mellan 2003 och 2016, som på arbetsmiljösidan inkluderar stress och andra psykosociala arbetsmiljöproblem, och på hälsosidan frågor om depression, sömn– och magproblem och huvudvärk. Enkätsvaren kopplar forskarna även ihop med offentlig statistik om förändrad befolkningskarakteristika, sjukskrivningar, läkarbesök på sjukhus och utköp av receptbelagda läkemedel. Resultaten ska ge en bättre grund för att förebygga psykisk ohälsa.

Detta är ett av 17 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 47 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Linda Magnusson Hanson finns i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Linda Magnusson Hanson, med.dr., Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet, 08 55 37 89 16, linda.hanson@su.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08 696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning