Chefer som mobbas – och anklagas för mobbning

2015-01-08 13:00

Chefer kan hamna i skottlinjen för mobbning på två sätt. De blir falskt anklagade för att vara mobbare. Och de blir själva mobbade.  Hur kan arbetsgivare stödja drabbade chefer? Christina Björklund, Karolinska institutet, får 3 300 000 kr för att forska om mobbning ur ett chefsperspektiv

Hittills har man mest talat om ”nedåtgående” mobbning, när chef mobbar anställd, eller när en person blir mobbad av en eller flera arbetskamrater. Men det finns också ”uppåtgående” mobbning, när medarbetare mobbar chefen.  

I chefers arbetsmiljöansvar ingår att förebygga och få stopp på mobbning på arbetsplatsen. Chefer som själva blir utsatta fungerar sämre som chefer och kan därför också få minskad förmåga att agera mot annan mobbning. Om man inte uppmärksammar chefen som offer, blir det därför svårare att förebygga mobbning i ett vidare perspektiv.

I projektet analyserar forskarna först resultat från tidigare arbetsmiljöenkäter för att ta reda på hur mobbningen av chefer ser ut: i vilka sektorer är de vanligast, på vilka nivåer, skillnader mellan kvinnor och män. Hur mår mobbade chefer jämfört med chefer i allmänhet?  Materialet kommer från ett partsgemensamt arbetsmiljöprogram och innehåller svar från 250 000 personer, varav 30 000 chefer. Forskarna intervjuar sedan cirka femton chefer, såväl mobbade chefer som chefer som blivit anklagade för att ha mobbat medarbetare.

Detta är ett av 17 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära knappt 47 miljoner kronor miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Christina Björklund finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Christina Björklund, docent, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin. 08 52 48 64 34, 073 416 33 83, christina.bjorklund@ki.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning