Arbete i annans hem – mellan arbetsmiljö och socialrätt

2015-01-08 13:00

De som hjälper människor i deras hem kan tvingas arbeta under osunda och slitsamma förhållanden. När den enas hemmiljö blir den andras arbetsplats krockar lagarna om socialtjänst och arbetsmiljö. Eva Schömer vid Linnéuniversitetet får 2 244 000 kr för ett forskningsprojekt om vad krocken leder till och vad man kan göra. 

Arbetsmiljöproblem för hemtjänstanställda och personliga assistenter handlar om trånga utrymmen i badrum, låga sängar som brukare ska hjälpas upp från och rökiga utrymmen. Men arbetsgivaren kan inte hota att dra in stöd, för att få en bättre arbetsmiljö. Enligt socialtjänstlagen ska verksamheten inom hemtjänst och personlig assistans bygga på respekt för brukarnas självbestämmanderätt och integritet. Brukaren avgör därför hur hemmet ska vara möblerat.

Den ökande konkurrensen inom området förstärker utmaningarna. Pressen att acceptera dåliga arbetsmiljöer blir ofta hårdare för alla som arbetar som egenföretagare, eller som är anställda direkt av brukarna (inom personlig assistans).  Detta gäller också i mindre företag, som har mindre möjligheter än kommunerna att omplacera anställda.

I projektet ska forskare inom rättsvetenskap studera hur krocken mellan arbetsmiljö- och socialtjänstlagarna påverkar arbetsmiljön i vård i annans hem.  Hur agerar kommunerna och andra aktörer för en god arbetsmiljö även på dessa arbetsplatser? Vilka diskussioner, frågor och konflikter uppstår vid mötena mellan de anställda och brukarna?

Detta är ett av 17 nya forskningsprojekt som har fått sammanlagt nära knappt 47 miljoner kronor miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Eva Schömer finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Eva Schömer, professor, Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. 047 070 83 19, 070 565 44 06. eva.schomer@lnu.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08 696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070 815 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd: 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning