Två miljoner till yngre forskare inom arbetsmiljö

2014-12-17 09:00

AFA Försäkring har beslutat att ge Tekn. Dr Cecilia Berlin post-doc stöd på två miljoner kronor, för att undersöka hur nutida sociala hållbarhetsutmaningar kan översättas till konkreta designkriterier för arbetsplatser där både yngre och äldre arbetar.

AFA Försäkring är en av landets ledande finansiärer av forskning och utveckling kring arbetsmiljö och hälsa. Varje år finansierar AFA Försäkring forskning med ca 150 miljoner kronor. För att stödja och stimulera yngre lovande forskare delar AFA Försäkring ut postdoc-stöd. Det tvååriga stödet har delats ut sedan 2012 och 2014 års stöd går till Cecilia Berlin.

Cecilia Berlin är född 1981. Hon doktorerade i ämnet Produktionsergonomi med inriktning mot makroergonomi vid Chalmers tekniska högskola 2011. Sedan dess har hon varit verksam som forskarassistent inom Ergonomi och Social Hållbarhet för Produktion vid Chalmers tekniska högskola.

Stödet från AFA Försäkring har Cecilia Berlin fått för att utveckla konkreta designkriterier för skapandet av arbetsplatser som inkluderar flera generationer i arbete. Designprinciperna är tänkta att underlätta för t.ex. företagsledningar, arkitekter, samhällsutvecklare och lärare, att utforma socialt hållbara arbetsmiljöer där de anställdas bidrag värderas högt och förstärks.

– Min långtidsvision är att min forskning kan användas till att skapa en kultur redan i svensk grundskola, där barn- framtidens arbetstagare – tidigt lär sig att känna igen vad som utmärker en bra arbetsplats för både kropp och tankeförmåga, säger Cecilia Berlin.

– AFA Försäkring utlyser dessa medel för att ge duktiga forskare inom arbetsmiljö som är i början av sin karriär möjligheten att akademiskt meritera sig och fördjupa sin kompetens inom sitt forskningsfält. En viktig dimension för oss är också att dessa medel bidrar till att forskaren kan utveckla sitt akademiska nätverk internationellt, säger Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning.

Mer information:
Cecilia Berlin, Forskarassistent, Chalmers tekniska högskola, 031 772 12 90, cecilia.berlin@chalmers.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08 696 41 60,
Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070 815 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning