Kvinnor oftare långtidssjukskrivna efter cancerdiagnos

2014-12-11 10:00

Cancer är den tredje största diagnosgruppen bakom långa sjukskrivningsfall i Sverige. Störst risk att bli långvarigt sjukskriven till följd av en cancerdiagnos löper kvinnor. Kvinnornas risk är 77 procents högre än männens. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenterades vid ett seminarium den 11 december.

I genomsnitt blir 1,6 kvinnor per 1 000 sysselsatta årligen långvarigt sjukskrivna till följd av en cancerdiagnos. Motsvarande siffra för män är 0,9. Av de sjukskrivna har 27 procent diagnostiserats med bröstcancer, det gör bröstcancer till den vanligaste cancerdiagnosen som leder till en långvarig sjukskrivning. För män är den enskilt vanligaste diagnosen maligna tumörer i matsmältningsorganen, denna cancersjukdom utgör 23 procent av de manliga cancerdiagnoserna.

Skillnaderna mellan rangordningen av diagnoser mellan sjukrivna och antalet diagnosticerade cancerfall enligt socialstyrelsen beror på att olika cancerformer kräver olika behandlingslängd, men också på att insjuknandeåldern skiljer mellan cancertyper. T.ex. får hälften av de insjuknande i prostatacancer diagnosen efter 70 års ålder, vilket förklarar varför de flesta fallen inte återfinns bland AFA Försäkrings försäkrade.

Det finns även skillnader i risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro till följd av en cancerdiagnos mellan yrkesgrupper. Bland kvinnor är yrkesgrupperna med högst risk; livsmedelsarbete, tandvårdsarbete och övrigt industriellt arbete. I yrkesgruppen livsmedelsarbete är kvinnors risk 2,7 fall per 1 000 sysselsatta, för gruppen tandvårdsarbete är risken 2,6 och för gruppen övrigt industriellt arbete 2,5.

Den yrkesgrupp som har högst risk bland männen är övrigt industriellt arbete med en risk på 1,6 fall per 1 000 sysselsatta. Därefter kommer grupperna livsmedelsarbete och undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulanssjukvårdare. För dessa yrkesgrupper är risken 1,4.

Möjliga förklaringar till skillnader mellan yrkesgrupper kan vara skillnader i yrkesspecifika exponeringar, skillnader i livsstil mellan yrkesgrupper och att samma diagnos kan orsaka olika långa sjukskrivningsperioder beroende på arbetsuppgifter.

Rapporten baseras på statistik om sjukförsäkringsärenden ur AFA Försäkrings skadedatabas under perioden 2007-2012. Skadedatabasen är en unikt omfattande kunskapskälla om arbetsskador och sjukskrivningsfall i Sverige. Rapporten finns att ladda ned i sin helhet i AFA Försäkrings nyhetsrum


Mer information:
Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se