Seminarium: Nattarbete och bröstcancer

2014-11-10 09:00

Professor Torbjörn Åkerstedt har analyserat sambandet mellan bröstcancer och långvarigt nattarbete. Studiens resultat presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 14 november.

Var sjätte arbetstagare har någon form av nattarbete. Majoriteten av tidigare forskning visar på ökad risk för bröstcancer för kvinnor som arbetar natt. Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stockholms universitet, har genom det svenska tvillingregistret analyserat sambandet mellan förekomst av bröstcancer och hur lång tid som personer har arbetat på natten.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast 13 november.

Tid: fredagen den 14 november kl. 08.30-09.10
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070 814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se