Rehabilitera mera – och tidigare

2014-11-10 08:00

AFA Försäkring initierade 2010 FoU-programmet ”Arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner och landsting”. Detta för att ta fram metoder och arbetssätt för en mer framgångsrik rehabilitering av sjukskrivna.

Sedan sjukförsäkringsreformen 2008 har utnyttjandet av individens kvarvarande arbetsförmåga hamnat i fokus. Mot denna bakgrund initierade AFA Försäkring på uppdrag av arbetsmarknadens parter ett forskningsprogram vars syfte var att forska om hur sjukskrivna ska få en snabbare och mer hållbar återgång i arbete. De olika rehabmetoderna som forskningsprogrammets olika delprojekt kommit fram till kan sammanfattas som fem vä­gar tillbaka till arbetet:

  • Fokusera på individens kvarvarande styrka och resurser istället för diagnos och nedsatt arbetsförmåga.
  • Den sjukskrivna har goda sociala kontakter med chefer och arbetskamrater under rehabiliteringen.
  • Använda företagshälsovården och ta till vara på dess kompentens genom att ge de professionella rehab-aktörerna stort spelrum.
  • Arbetsbyte som möjlighet.
  • Arbeta förebyggande med arbetsmiljön.

-Vi hoppas att forskningsprogrammets lärdo­mar kan ge inspiration till organisationer i arbetet med att utveckla och förbättra sina insatser inom rehabiliteringsfältet, säger Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring.

AFA Försäkring har tagit fram en populärvetenskaplig skrift om forskningsprogrammet med goda exempel. Du kan beställa skriften " Rehabilitera mera- och tidigare " genom att ringa vårt kundcenter 0771-88 00 99 eller klicka här.

Ytterligare information om forskningsprojekten www.afaforsakring.se/forskning/projektkatalogen

Mer information:
Oskar Hansson, FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 42 94, oskar.hansson@​afaforsakring.se 

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning