New Public Management och arbetsmiljön i socialtjänsten

2014-11-11 09:00

New Public Management, NPM, de omdiskuterade nya styr-och ledningsmetoderna inom offentlig sektor, har på senare år förändrat arbetsvillkoren i socialtjänsten. Wanja Astvik, Stockholms universitet, får 2 995 000 kronor för att undersöka vad som har hänt med socialsekreterarnas hälsa och arbetsmiljö – och utveckla ett mätinstrument för den psykosociala arbetsmiljön.

Sju av tio socialsekreterare har övervägt att lämna socialtjänsten, visar en undersökning av Akademikerförbundet SSR. Tidigare forskningsstudier beskriver hur anställda väljer mellan att äventyra sin egen hälsa – eller kvaliteten i arbetet. Wanja Astvik leder nu den första större studien av hur socialtjänstens arbetsvillkor påverkas av NPM, vars kärna är decentraliserat resultat- och kostnadsansvar, målstyrning, marknadisering och ständig rationalisering för att öka effektiviteten. Hur påverkar NPM socialsekreterarnas möjligheter att utföra ett bra arbete och att föra en öppen dialog? Vad leder till att anställda blir stressade och sjuka, och lämnar yrket?

Alla biståndshandläggare och socialsekreterare, som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR, får med ett års mellanrum svara på en webbaserad enkät. Resultaten publicerar forskarna på webbportalen ”Professioner i fokus”, www.pifokus.se, där besökare kan jämföra med enkätresultat för läkare, lärare och skolledare.

Med enkätsvaren som grund ska forskarna utveckla ett instrument för att mäta stress och ohälsa inom socialtjänsten, som verktyg i arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Detta är ett av fyra nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 11 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Wanja Astvik finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Wanja Astvik, forskare, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, 073 142 11 12., wanja.astvik@psychology.su.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08 696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070 815 49 05,
caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning