Mät och förebygg farliga vibrationer med hjälp av mobilapp

2014-11-11 09:00

En halv miljon arbetare som håller i maskiner eller kör fordon ska kunna minska risken för vibrationsskador, med hjälp av dagliga mätningar med en sockerbitsstor mätare och en mobiltelefon. Lage Burström vid Umeå universitet får 2 773 000 kronor för ett forskningsprojekt som har detta som mål.

För vibrationer finns inga billiga och användarvänliga mätare och detta försvårar de täta mätningar som är viktiga för att förebygga och följa upp vibrationsproblemen. Efter en förstudie om en första version av ett sådant system ska forskarna nu vidareutveckla och i flera steg pröva utrustning som ska gå att producera och sälja i stor skala (beräknat pris runt 500 kr).

I 50-80 arbetsmiljöer ska forskarna testa sammanlagt 100 sensorer, som man sätter fast på verktyget, eller förarstolen i ett fordon, för dagliga mätningar av hand-, arm- och helkroppsvibrationer. Sensorn överför resultaten till mobiltelefonen, där användaren kompletterar med tiden man varit utsatt för vibrationer. En mobilapp bearbetar alla uppgifter och presenterar slutresultatet på ett lättbegripligt sätt. Forskarna hoppas kunna använda metoden också inom andra arbetsmiljöområden.

Vibrationer är ett av de största problem inom den fysiska arbetsmiljön. 15 procent av godkända arbetssjukdomar beror på arbete med handhållna maskiner, bland träarbetare, snickare, svetsare, plåtslagare och andra. Helkroppsvibrationer är problem för förare av skogsmaskiner, berg- och anläggningsmaskiner, bussar och lastbilar.

Detta är ett av fyra nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 11 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Lage Burström finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Lage Burström, forskare, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. 090 7851343, 076 8170657, lage.burstrom@envmed.umu.se
Susanna
Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08 696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning