Långvarigt nattarbete medför ökad risk för bröstcancer

2014-11-14 08:00

Kvinnor som arbetar natt i mer än 20 år löper en markant ökad risk för att drabbas av bröstcancer, det visar resultaten av Torbjörn Åkerstedts forskning, som presenteras idag vid ett seminarium hos AFA Försäkring.

Forskningen visar att kvinnor upp till 60 års ålder som arbetat på natten i 20 år eller mer tillhör en högriskgrupp för att drabbas av bröstcancer. Risken för att drabbas ökar från 2 procent vid normala arbetstider till 3,5 procent vid nattarbete. Vid nattarbete under en kortare period upptäcktes inga tydliga samband. Tillsammans med tidigare forskning tyder forskningsresultaten på att arbetstider som inkluderar nattarbete under en längre tid medför en ökad risk för bröstcancer hos kvinnor.

Genom en långsiktig studie analyserades i vilken utsträckning 13 000 kvinnor från det så kallade tvillingregistret arbetat på nätterna. För att kartlägga bröstcancersjukdomars förekomst följdes resultaten från tvillingregistret upp i cancerregistret med justering för en rad demografiska och cancerrelaterade exponeringsvariabler. Vid jämförelsen mellan hela gruppen exponerade och oexponerade förelåg ingen tydlig skillnad i risk. Det är först med hänsyn till expositionstiden d.v.s. antal år med nattarbete, som en överrisk för bröstcancer uppstår.

Definitionen av nattarbete i denna studie är arbetstid som innefattar de fyra timmarna mellan klockan 00 och 04. Både permanent nattarbete och växling mellan dag och natt definieras som nattarbete.

Mer information:
Torbjörn Åkerstedt, professor, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, 08 553 789 47, 070 630 41 35, torbjorn.akerstedt@ki.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08 696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070 815 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se


Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning