Hur påverkar skärmarnas blåa ljus vår sömn?

2014-11-11 09:00

De som på kvällen sitter i skärmars ljus kan försämra såväl sömnen som prestationerna dagen efter. Christian Benedict och Helgi Schiöth, Uppsala universitet, får 1 877 000 kronor för att undersöka sömnstörande faktorer och ta fram ett stöd i en mobilapp för bättre rutiner för aktivitet och sömn.

Det är nivån på sömnhormonet melatonin som elektroniska skärmars blåa ljus kan sänka, om man utsätter sig för det på kvällstid. För att ta reda på hur mycket detta rubbar dygnsrytmen, ändrar sammansättningen av sömnen och sänker prestationsförmågan, ska forskarna låta försökspersoner innan de somnar läsa en bok, på läsplatta eller papper. De ska sedan undersöka personernas olika hormonhalter, immunförsvar, ämnesomsättning, och inlärningsförmågan dagen efter, och studera hur de hanterar problem på grund av sömnbrist. Forskarna vill veta mer om varför vissa är känsligare än andra för sömnbrist i kombination med stress.

Mobilappen som de tar fram bygger på metoder inom kognitiv beteendeterapi. Användaren matar in uppgifter om sina arbetstider, sömntider och sömnkvalitet och får tillbaka råd om kvällsaktiviteter, ljussättning och sovrutiner.

Projektledarna, Christian Benedict, docent i neurovetenskap och sömnexpert, och Helgi Schiöth, professor i farmakologi, har i tidigare studier visat samband mellan dåliga sömnvanor och risk för övervikt.

Deras nya projekt är ett av fyra som har fått sammanlagt nära 11 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bilder på Christian Benedict och Helgi Schiöth finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Christian Benedict, docent i neurovetenskap, Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap. 018 471 41 36, 070 - 425 02 15, christian.benedict@neuro.uu.se
Helgi Schiöth, professor i farmakologi,
Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap, 018 471 40 60, 0704 25 05 35, helgi.schioth@neuro.uu.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08 696 41 60,
Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708 15 49 05,
caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning