Uppsatsstipendium: Studenter prisas för uppsatser om arbetsmiljö

2014-10-20 08:00

I dag offentliggörs vinnarna av Prevents och AFA Försäkrings stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Stipendiaterna tar emot sina utmärkelser på Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats på Stockholmsmässan på torsdag.

De två vinnande uppsatserna handlar om utveckling av bärvästar för brevbärare samt sambandet mellan arbetsmiljö och pensionsbeslut.

– Arbetsmiljön är en av nyckelfrågorna för att skapa ett verkligt uthålligt arbetsliv. Vi vet att vi behöver jobba både längre upp i åldrarna och smartare, och ju tidigare vi börjar förebygga arbetsmiljöproblem desto bättre är det för alla. Vi hoppas att priset kan bidra till att höja intresset och att fler studenter får upp ögonen för hur spännande och betydelsefulla arbetsmiljöfrågorna är säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Två studenter får utmärkelsen Utmärkt arbetsmiljöuppsats och ett stipendium på 15 000kr:

Kristina Lagerstedt, Kungliga Tekniska Högskolan, för uppsatsen ”Bärvästar för brevbärare”. I en bärväst lägger man posten för exempelvis en hel trappuppgång. Av juryns motivering framgår att Kristina Lagerstedt på ett genomgripande sätt analyserat användningen av bärvästarna, och utifrån detta tagit fram en ny kravspecifikation för hur bärvästar bör utformas. Kravspecifikation har med endast mindre justeringar blivit standard för Posten i Sverige. Den nyutvecklade bärvästen tillverkas nu och ersätter successivt äldre bärvästar, vilket betyder att många tusen brevbärare har fått en bättre arbetsmiljö.

Ellinor Ivarsson, Linneuniversitetet, har studerat nationalekonomi i Växjö. Hon prisas nu för sin uppsats ”Arbetsmiljö och pension” som utgår ifrån data från Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar. Studien visar att arbetsmiljön har effekt på vilka förväntningar en individ har kring sin pensionsavgång. Ett exempel är om man inte kan påverka sin arbetssituation och har höga krav uppskattar man en tidigare pensionsavgång medan arbete med mycket social kontakt med kunder gör att man uppskattar en senare pensionsavgång. Av juryns motivering framgår att Ellinor Ivarsson prisas för att uppsatsen har en intressant frågeställning och en mycket hög aktualitet. Uppsatsen uppfyller väl stipendiets syfte genom att uppmärksamma en angelägen arbetsmiljöfråga i det svenska arbetslivet.

Stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats delas ut för andra gången av arbetsmiljöorganisationen Prevent och AFA Försäkring, som båda har Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Stipendierna delas ut till studenter på ingenjörs- och ekonomiutbildningar samt även till studenter på personal- och arbetslivsutbildningar i syfte att uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna.

Stipendiaterna kommer att få utmärkelserna och 15 000 kr vid Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats, på Stockholmsmässan på torsdag den 23 oktober klockan 13.30.

Kontakt:
Anna-Lisa Osvalder, juryordförande ingenjör, 0708-609 578, anna-lisa.osvalder@chalmers.se

Ulf Johansson, juryordförande ekonomi, 072-515 92 69, ulf.johanson@mdh.se
Kristina Lagerstedt, stipendiat, 073-708 22 79, kristina.lagerstedt@liu.se
Ellinor Ivarsson, stipendiat, 070-676 60 62, ellinor.ivarsson@av.se
Charlotte Jorlén, AFA Försäkring, 076-720 92 01, Charlotte.Jorlen@afaforsakring.se
Linda Eriksson, Prevent, 070-356 42 32, linda.eriksson@prevent.se