Unga löper störst risk att skadas av maskiner

2014-10-29 07:00

Olyckor med maskiner är den näst vanligaste orsaken till allvarliga olycksfallsskador på den svenska arbetsmarknaden. Störst risk att skadas har unga i åldern 16-25 år. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenterades vid ett seminarium den 29 oktober.

Rapporten baseras på statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen är en unikt omfattande kunskapskälla om arbetsskador i Sverige. Mer än fyra miljoner svenskar omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen.

Under åren 2008-2012 inträffade 13 256 allvarliga olycksfallsskador på svenska arbetsplatser inom industri, bygg- och anläggningsverksamhet. Var fjärde olycksfallsskada (totalt 4 937 skador under perioden) uppstod i kontakt med maskiner, verktyg eller lyftanordningar. Fyra av fem skador som orsakas av maskiner leder till medicinsk invaliditet.

Olyckor av denna typ är vanligast inom verkstadsindustri och inom bygg- och anläggningsverksamhet. Det vanligaste är att skada den skadade fastnar i en maskin med en hand eller en eller flera fingrar. I de utvalda yrkesgrupperna inträffar drygt 500 allvarliga fingerskador per år, varav 77 leder till amputationer.

Risken är påtagligt förhöjd för ungdomar i åldern 16-25 år. Det gäller alla studerade yrkesgrupper. Överisken är störst inom metallhantverk, reparatörsarbete och processoperatörsarbete, där unga män löper en 1,7-1,8 gånger större risk att drabbas än den genomsnittlige mannen i yrkesgruppen. Inom vissa yrkesgrupper (t ex bygg- och anläggningsarbete) har även den äldsta åldersgruppen en överrisk.

De flesta som skadar sig är män, men det förklaras av att yrkesgrupperna är starkt mansdominerade. Inom bygg- och anläggningsarbete, till exempel, är 97 procent av de anställda män.

Under de senaste tio åren har skador från kontakt med maskiner minskat i AFA Försäkrings register över allvarliga arbetsskador. Sysselsättningen inom industrin har också minskat under perioden.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på www.afaforsakring.se/press.

Mer information:

Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se

Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se