Seminarium: Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

2014-10-07 08:00

En ny systematisk litteraturöversikt från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) presenteras av professor Karin Harms-Ringdahl och projektledare Charlotte Hall vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 14 oktober.

Ryggproblem är vanligt förekommande och medför lidande och funktionsnedsättning för de personer som drabbas. Ryggproblem ger också upphov till stora samhällskostnader. SBU:s rapport har ett arbetsmiljöperspektiv och är inriktad på ryggproblem hos personer i arbete.

Fysisk belastning i arbetet, liksom den psykosociala arbetsmiljön, har betydelse för ryggproblem hos arbetstagarna. Samband finns även med ytterligare exponeringsfaktorer. Det visar den systematiska genomgång av de senaste 30 årens forskning som gjorts av experter inom medicin och arbetsvetenskap för Statens beredning för medicinsk utvärdering. Rapporten ger en överblick av samband mellan exponering för arbetsmiljöfaktorer och utveckling av ryggproblem.

Medverkande: Karin Harms-Ringdahl - Professor i sjukgymnastik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska institutet och Charlotte Hall, projektledare vid SBU.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast 13 oktober

Tid: tisdagen den 14 oktober kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48,
070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

  
Boka in datum - inbjudan kommer separat
29 oktober - Maskinskador, ny rapport från AFA Försäkring
14 november - Nattarbete och bröst- och prostatacancer
19 november - Förändringar i sjukfrånvarons nivå
11 december - Cancersjukdomar, ny rapport från AFA Försäkring