Mengus tredje förvärv i centrala Stockholm

2014-10-27 09:00

Mengus andra fond (Mengus 2011) – förvärvar kontorsbyggnaden kv. Uggleborg 14 från AFA Fastigheter. Tomträtten är belägen på Vasagatan och inrymmer ca 5400 kvm uthyrbar area samt garage.

Byggnaden blir i princip vakant under 2015 när största hyresgästen Fora flyttar till annan adress.

– Den här investeringen passar oss perfekt eftersom vår affärsidé är att förvärva kontorsfastigheter i Stockholm med potential för värdeskapande, säger Henric From, VD för Mengus. En tomställd byggnad i ett eftersökt läge ger en unik möjlighet till projektutveckling fortsätter Henric From.

– Vi har många pågående projekt och avyttrar Uggleborg eftersom den är i minsta laget för att vara rationell som utvecklingsfastighet i vår portfölj säger Tomas Ingemarsson, chef AFA Fastigheter.

Byggnaden, som är belägen på Vasagatan 12 mitt emot centralstationen, byggdes år 1970 och har en god teknisk struktur som möjliggör öppna planlösningar med ett rationellt och kostnadseffektivt lokalutnyttjande för dess hyresgäster.

Tillträde beräknas ske omkring den 15 december 2014. Transaktionen genomförs via förvärv av aktierna i ett ägarbolag. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. Försäljningen har gjorts genom direktkontakt mellan parterna och säljaren har anlitat JLL Tenzing Capital Markets i den processen.

För ytterligare information kontakta:

Henric From, verkställande direktör, Mengus, 08-510 669 01 eller 0705-33 00 24

Tomas Ingemarsson, chef AFA Fastigheter, 08-696 40 75