Stockholm får ett nytt stort cityhotell

2014-09-15 08:00

AFA Fastigheter utvecklar sin fastighet på Apelbergsgatan i centrala Stockholm till ett nytt cityhotell med 200 rum. Hyresgäst och operatör är Sleepingfox Hotel Group AB och hotellet blir AFA Fastigheters åttonde hotell.

Vi kommer att satsa på att ge gästen en modern hotellupplevelse med bästa cityläge, till ett bra pris och med smarta digitala lösningar säger Lars-Jerker Molin, en av ägarna till Sleepingfox Hotel Group AB.

Detta görs möjligt genom att bygga yteffektiva hotellrum där allt onödigt skalas bort men där vi ökar kvalitén på det som hotellgästen värderar högt. Publika utrymmen som lobby och restaurang där gästerna spenderar mycket av sin tid kommer vi att satsa särskilt på för att skapa attraktiva och tilltalande miljöer berättar Gunilla Högbom, Chef Projekt AFA Fastigheter.

Ombyggnaden kommer att drivas som en samverkansentreprenad där fastighetsägare, hyresgäst och entreprenör i ett tätt samarbete kommer att genomföra ombyggnationen. Byggnationen påbörjas omgående och hotellet som kommer att vara ett Best Western Hotell planeras att öppna vid årsskiftet 2015/2016.

Mer information:
Lars-Jerker Molin, VD, Sleepingfox Hotel Group AB, 070-602 30 31, larsjerker@molinbolagen.se
Gunilla Högbom, Chef Projekt, AFA Fastigheter, 070-554 77 76, gunilla.hogbom@afafastigheter.se

AFA Fastigheter äger fastigheter i Stockholm, Solna, Göteborg och Malmö. Majoriteten av fastigheterna är kontor och hotell i centrala Stockholm. Fastighetsbeståndet omfattar ca 550 000 kvm till ett värde av 22 miljarder SEK.
AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. Se även www.afafastigheter.se

   

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.