Stöd till personal efter allvarliga händelser i förlossningsvården

2014-06-26 08:00

Sjukvårdspersonal kan drabbas av psykiska stressreaktioner efter allvarliga traumatiska händelser under en förlossning. Ulf Högberg vid Uppsala universitet, beviljas 2 000 000 kr av AFA Försäkring för att ta fram riktlinjer för hur man kan utforma och införa ett stödprogram för förlossningspersonal.

Efter allvarliga händelser under en förlossning kan läkare och barnmorskor drabbas av psykiska stressreaktioner, i en del fall så allvarligt som posttraumatiskt stressyndrom. Detta orsakar sjukskrivningar, ibland att anställda byter arbete och till och med yrke.

700 förlossningsläkare och mer än 1500 barnmorskor som varit med om allvarliga traumatiska händelser i samband med förlossningar har svarat på en enkät. Den ligger till grund för en analys av problemen och omfattar symtom på posttraumatiska stressreaktioner, kön, ålder, yrke och erfarenhet, personliga och yrkesmässiga konsekvenser, stöd från arbetsgivare och kollegor, konsekvenser för arbete och karriär samt sjuk­skrivning.

I projektet kommer man också djupintervjua ett antal anställda, förlossningsläkare och barnmorskor, som varit med om traumatiska händelser. De nya kunskaperna ska sedan ligga till grund för riktlinjer för stöd, och särskilt tidigt stöd, till anställda i sådana situationer. Man ska utveckla ett stödprogram i förlossningsvården som sedan ska testas vid förlossningsavdelningar i landet.

Detta är ett av tio forskningsprojekt som fått sammanlagt 20,5 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Ulf Högberg finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Ulf Högberg, professor, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, 0703-46 13 27, ulf.hogberg@kbh.uu.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

 
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.