Påminnelse: Hållbart arbetsliv - AFA Försäkring i Almedalen 2014

2014-06-27 06:00

Vilka förändringar behövs i socialförsäkringar och avtalsförsäkringar för ett längre och mer hållbart arbetsliv? Hur ska framtidens arbetsmiljö utformas? Detta diskuteras i ett av AFA Försäkrings seminarier under årets Almedalsvecka. I ett annat seminarium diskuteras vilka faktorer som påverkar rörlighet och hållbarhet för chefer i kommunala förvaltningar.  

Hållbart arbetsliv – hur jobba längre?
Det talas ofta om att vi kommer att behöva arbeta allt längre upp i åldrarna. Men för att det ska bli möjligt måste arbetslivet förändras. Flexibiliteten måste öka. Vilka förändringar behövs i socialförsäkringar och avtalsförsäkringar för ett längre och mer hållbart arbetsliv?

Det måste till exempel bli lättare att byta karriär. Det skiljer mycket mellan olika yrkesgruppers möjlighet att fortsätta jobba högre upp i åldrarna. Vissa yrken är mer fysiskt krävande än andra. Hur kan arbetsmarknaden göra sådan omställning möjlig?

Frågan om hur framtidens arbetsmiljö bör utformas för att möjliggöra ett längre arbetsliv för hela arbetsmarknaden är en av vår tids stora utmaningar. Hur ser parterna på arbetsmarknadens framtid? Vad säger forskarna? Välkommen till ett samtal om framtidens lösningar med professor Joakim Palme, docent Maria Albin och arbetsmarknadens parter.

Medverkande:
Torbjörn Johansson – avtalssekreterare, LO
Christer Ågren- vice VD, Svenskt Näringsliv
Per Åkesson – kommittésekreterare, Parlamentariska socialförsäkringsutredningen
Agneta Jöhnk - chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och landsting
Lenita Granlund – avtalssekreterare och 2:e vice ordf., Kommunal
Martin Linder – 2:e vice ordf., Unionen
Åsa Forsell – välfärdsutredare, TCO
Maria Albin – docent, avd. för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet
Joakim Palme - professor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Michel Normark – chef, Analys och försäkringsvillkor, AFA Försäkring
Anders Moberg – VD, AFA Försäkring
Moderator Ulf Mårtensson

Tid
1 juli 2014, kl 15.00 – 16.00
Plats
Mellangatan 1

Seminariet videoinspelas och kommer kunna ses i efterhand på www.afaforsakring.se

Chef i kommunal verksamhet – hur hållbart är det?
Att rekrytera och behålla kompetenta chefer har blivit en allt viktigare fråga för Sveriges kommuner. Omsättningen är stor och många upplever det som svårt att hitta lämpliga chefskandidater. Detta får konsekvenser för både kvalitet och stabilitet i verksamheten.

Det har forskats mycket kring personalomsättning i privat sektor, men det har inte funnits alls lika mycket kunskap om den offentliga sektorn. Seminariet tar sitt avstamp i forskningsprojektet Chefsrörlighet och chefshållbarhet i kommunala förvaltningar, som har finansierats av AFA Försäkring.

Professor Annika Härenstam och forskare Linda Corin vid Göteborgs universitet redogör för vilka faktorer som påverkar rörligheten och hållbarheten för chefer i kommunala förvaltningar. Hur kvinnors och mäns karriärmönster och organisatoriska förutsättningar skiljer sig åt samt inte minst - vad är viktigast för att göra ett chefsjobb attraktivt i alla typer av kommunala verksamheter?

Medverkande:
Annika Härenstam – professor vid Göteborgs universitet och projektledare för projektet Chefsrörlighet och chefshållbarhet i kommunala förvaltningar
Linda Corin, forskare och föreståndare för Centrum för Global Human Resource Management vid Göteborgs universitet
Christina Pettersson, ombudsman, OFR
Caroline Olsson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring
Moderator Ulf Mårtensson

Tid
1 juli 2014, kl 13.30 – 14.30

Plats
Mellangatan 1

Seminariet videoinspelas och kommer kunna ses i efterhand på www.afaforsakring.se

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-939577, rolf.eriksson@afaorsakring.se
Camilla Arvenberg, pressassistent, AFA Försäkring, 0708-149830, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.