Påminnelse - Seminarium: Nya metoder för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag

2014-06-02 07:00

AFA Försäkring har finansierat ett forskningsprojekt i syfte att få ett bättre underlag för arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag. Forskningsprojektets resultat presenteras vid ett seminarium den 3 juni.

Antalet anställda i bemanningsföretag har ökat från 5 000 i mitten av nittiotalet till över 130 000 idag. Det kan vara svårt att få arbetsmiljöarbetet att fungera för inhyrd personal eftersom ansvaret för arbetsmiljöarbetet är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget.

AFA Försäkring har finansierat ett forskningsprojekt som leds av Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, som ska ge bättre underlag för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag. Forskarna har studerat hur det delade arbetsmiljöansvar fungerar i praktiken och även hittat exempel på när arbetsmiljöarbetet fungerar väl.

Ett underlag för fungerande arbetsmiljöarbete har utvecklats, som omfattar kedjan från upphandling av bemanningstjänster till avslut av bemanning och innefattar även hur arbetsskador kan hanteras. Underlaget kan användas av både bemanningsföretag och inhyrande företag och visar bland annat vilken nytta verksamheterna har av ett fungerande arbetsmiljöarbete och hur bemanningsföretag och inhyrande företag kan samarbeta om arbetsmiljön.

Medverkande:
Ann-Beth Antonsson, adj professor, tekn dr, IVL Svenska Miljinstitutet,
Lisa Schmidt, Fil mag., IVL Svenska Miljöinstitutet
Johan M. Sanne, docent, IVL Svenska Miljöinstitutet
John Sjöström, Fil Dr, IVL Svenska Miljöinstitutet

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Rolf Eriksson, senast 2 juni.

Tid: tisdagen den 3 juni kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00


Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt:
Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

   
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.