Forskning för att få nya sjuksköterskor att stanna i yrket

2014-06-26 08:00

De första åren för nyutexaminerade sjuksköterskor är tuffa. Många drabbas av stress och sjukskrivning. En del lämnar yrket. Petter Gustavsson vid Karolinska Institutet får nu 4 847 000 kr av AFA Försäkring för att ta fram en intervention och utveckla verktyg för att få nya sjuksköterskor att stanna i yrket.

4 000 sjuksköterskor börjar årligen arbeta i vård och omsorg, efter avslutad utbildning. Petter Gustavsson vid Karolinska Institutet har i det tidigare projektet LUST kartlagt problem som uppstår i övergången mellan utbildning och arbetsliv. Där visade forskarna hur denna första tid medför stora påfrestningar, som riskerar att leda till långvariga stressreaktioner, sjukskrivningar, minskat arbetsengagemang och beslut att lämna yrket. Under de tre första åren upplevde 30 procent av sjuksköterskorna som deltog i studien höga nivåer av utbrändhetssymptom. Var tionde ville sluta redan under det första året, efter fem år var det var femte.

Nu ska forskare tillsammans med representanter från hälso- och sjukvården utveckla verktyg inom tre områden: stresshantering, arbetsengagemang och kompetens. Verktygen för stresshantering bygger på modern kognitiv beteendeterapi. Utvecklandet av verktyg för arbetsengagemang kommer att utgå från motivationsforskning. Utvecklandet av verktyg för att främja kompetenutveckling kommer att utgå från socialpsykologiska forskningsspår kring lärande.

Forskarna kommer att pröva verktygen inom ramen för vårdverksamhetens utbildnings- eller introduktionsprogram.   De samarbetar med forskare som utvecklat internetbaserad behandling av stress och ohälsa. En nätversion underlättar att fler kan använda verktygen och att man i nästa steg kan anpassa och tillgängliggöra dem även till andra yrkesgrupper.

Detta är ett av tio forskningsprojekt som fått sammanlagt 20,5 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Petter Gustavsson finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Petter Gustavsson, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. 0852483659, 0705363659, petter.gustavsson@ki.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.