Byggnadssnickare och vibrerande verktyg – följer vi EU-reglerna?

2014-06-26 08:00

Vibrationsskador är vanligt bland byggnadssnickare, trots att det finns EU-regler som reglerar arbetet med vibrerande verktyg. Catarina Nordander vid Lunds universitet får 3 771 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka hur stor andel i en grupp snickare som har skador, hur utsatta för vibrationer de är och hur skadorna påverkar arbetsförmågan.

Vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna ser de hur allt yngre snickare får allvarliga skador i form av känselbortfall och kraftlöshet i händer och armar. Vibrationsskador är den näst vanligaste arbetssjukdomen bland män enligt AFA Försäkrings statistik.

- Det som de skadade berättar visar att det förebyggande arbetet inte har fungerat som det ska, enligt de gemensamma regler som EU antog 2005, säger Catarina Nordander, docent, Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin.

Forskarna ska ta studera byggnadssnickare, som under en fjärdedel av dagen använder de vibrerande verktygen. Genom enkäter, intervjuer och mätningar med så kallad mäthandske och hjälmkamera ska forskarna ta reda på hur utsatta för vibrationer de är och vilka skador och besvär de har. 200 snickare i ett större bolag deltar i olika omfattning, 300 snickare i andra företag, samt målare som kontrollgrupp. 

Detta är ett av tio forskningsprojekt som fått sammanlagt 20,5 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Catarina Nordander finns i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Catarina Nordander, docent, Lunds universitet, Avd. för Arbets- och miljömedicin, 046 17 31 68, catarina.nordander@med.lu.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.