AFA Fastigheter öppnar grönt boende för 60 000 hyresgäster

2014-06-03 08:00

AFA Fastigheter inleder ett samarbete med stadsbiodlarna på Bee Urban, och blir nu faddrar åt en bikupa med totalt 60 000 bin. Kupan är en del i AFA Fastigheters övergripande miljöarbete.

-Vi på AFA Fastigheter arbetar målmedvetet med miljö och hållbarhetsfrågor och att vi nu har en egen bikupa på en av våra fastigheter vilket bidrar till en bättre stadsmiljö. Det känns väldigt roligt säger Lars Edberg, Chef förvaltning.

- Vi är jätteglada över att inleda ett samarbete med AFA Fastigheter. Att bli fadder åt en bikupa är ett ypperligt sätt att levandegöra en miljöpolicy och ett hållbarhetsarbete för både medarbetare och boende. Det bidrar även till det lokala arbetet med att bevara den biologiska mångfalden samt att belysa pollineringsproblemet. Bina hjälper bokstavligen till med att få området att blomstra!
De boende och medarbetarna kan så klart engagera sig i kupan och tillsammans med Bee Urbans biskötare hälsa på hemma hos bina, säger Filip Gustafsson på Bee Urban.

Den färgglada rosa kupan kommer att placeras ut i månadsskiftet maj-juni vid fastigheten på Lindhagensgatan 98.

AFA Fastigheter är medlemmar i Green Building Council och bedriver ett strukturerat miljöarbete utifrån en särskild miljöpolicy med tydliga mål för energianvändning, källsortering och inköp av varor och tjänster.

Mer information.
Ulrika Rydén, AFA Fastigheter, Energi och hållbarhetsansvarig
ulrika.ryden@afafastigheter.se, 08-696 40 76
Filip Gustafsson, Bee Urban, filip@beeurban.se, 070-3889408

   
AFA Fastigheter
förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet består av cirka 500 000 kvm till ett värde av cirka 22 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se

Bee Urban verkar för ett grönare och mer hållbart samhälle, genom att upplåta fadderskap av bikupor till företag i storstadsmiljö. Genom att adoptera bin kan företag och organisationer levandegöra sitt eget miljö- eller hållbarhetsarbete och samtidigt göra faktisk positiv skillnad för ekosystemen i sitt närområde. Tillsammans med våra kunder sprider vi kunskap kring pollineringseffekten av bin och deras inverkan på såväl lokal som global skala. Biprodukten av vår affärsverksamhet är dessutom den allra lenaste honung!

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.