2 000 000 kronor i post doc-stöd inom arbetsmiljöforskning

2014-06-27 09:00

AFA Försäkring utlyser ett tvåårigt post doc-stöd inom arbetsmiljöområdet på 2 000 000 kronor.

Arbetsmarknadens parter har genom AFA Försäkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljöområdet.

- Sverige har sedan lång tid tillbaka ett stark internationell ställning framför allt när det gäller forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet säger Anders Moberg, VD, AFA Försäkring. Men för att bibehålla denna ställning är det viktig att attrahera yngre forskare till området.

Syftet med AFA Försäkrings post doc-stöd är att stimulera yngre forskares möjligheter till ökade möjligheter till studier och forskning. Stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 januari 2015. En eller flera vistelser vid något utländskt lärosäte skall genomföras under denna period.

   
Tidigare mottagare av AFA Försäkrings post doc-stöd
Det är tredje året i rad som AFA Försäkring utlyser post doc-stöd. Tidigare mottagare av detta stöd är;
Frida Dangardt
, Sahlgrenska akademien
Anne Richter
, Stockholms universitet
Sigrid Carlsson
, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center –New York
Danilo Garcia
, Göteborgs universitet

Hela utlysningstexten för AFA Försäkrings post doc-stöd 2014 finns på www.afaforsakring.se

Mer information:
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, 0708-14 03 06 susanna.stymne.airey@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

   
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.