Seminarium – Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

2014-05-09 06:00

Vid ett seminarium 16 maj presenteras AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”. Rapporten bygger på AFA Försäkrings unika skadestatistik, som är en viktig kunskapskälla om orsaker till sjukdomar och skador på svensk arbetsmarknad.

Vid seminariet redovisas de mest riskfyllda jobben, de vanligaste orsakerna till olycksfall och utvecklingen av arbetsskador och långa sjukfall. Presentationen innefattar även köns- och åldersskillnader och vilka diagnoser som ligger bakom de långa sjukfallen.

Årets rapport lyfter även fram:

• Samband mellan kön, ålder och risk
• Hur påverkas risken av sysselsättningens förändring?
• Skillnader i risker mellan män och kvinnor uppdelat i län
• Skillnader i risken för långvarig sjukskrivning mellan män och kvinnor uppdelat i län

Rapporten presenteras av Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor AFA Försäkring och analytikerna Anna Weigelt, Mats Åhlgren och Thomas Åkerström.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Rolf Eriksson, senast 15 maj.

Tid: Fredagen den 16 maj mellan 08:30-10:00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00


Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt:
Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

   

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.