Arbetsskaderapporten 2014: Störst risk för allvarliga arbetsolyckor i Värmland

2014-05-16 06:00

För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. Risken att drabbas varierar mellan landets län och regioner. Högst är risken i Värmland och Norrbotten, lägst i Stockholm. Störst risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro har de som bor i Gävleborgs län. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Rapporten bygger på ett mycket omfattande underlag. Alla skadeanmälningar till de kollektivavtalade försäkringarna lagras i AFA Försäkrings databas, som innehåller mer än 10 miljoner ärenden. Databasen är en unik kunskapskälla. Arbetsskaderapporten är Sveriges största undersökning om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

– Statistiken visar tydligt att risken att drabbas av allvarligt arbetsolycksfall skiljer sig åt mellan Sveriges län och regioner. Den regionala riskfördelningen kan delvis förklaras med den svenska industri- och sysselsättningsstrukturen, säger Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

För män är risken att drabbas av arbetsskada 4,1 per 1 000 sysselsatta i Värmland och 3,9 i Norrbotten, medan risken i Stockholm är 1,9. För kvinnor är riskerna jämnare fördelad i landet. Högst är Värmland (2,3) och lägst Gotland (1,3). Män löper större risk än kvinnor i samtliga län och regioner. Störst är skillnaden i Gotlands län där risken för män är 3,2 per 1 000 sysselsatta och 1,3 för kvinnor.

– Skadefrekvensen på svenska arbetsplatser är låg, men det finns fortfarande kvar riskfyllda arbetsmiljöer. Det är värt att notera hur stor skillnaden är mellan olika delar av landet, säger Michel Normark.

Långvarig sjukfrånvaro – störst risk i Gävleborg
Risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro varierar också stort över landet. Risken är högst i Gävleborg (20,5 per 1 000 sysselsatta), Jämtland (19,7) och Västra Götaland (19,6). Kvinnor har högre risk än män i samtliga län. Störst är skillnaden mellan könen i Gävleborgs och Dalarnas län, där risken för kvinnor är ungefär 26 per 1 000 sysselsatta och risken för män ungefär 15 fall per 1 000 sysselsatta.

För kvinnor är risken för långvarig sjukfrånvaro högst i Gävleborg (25,7), Dalarna (24,7) och Södermanland (24,2). Lägst är risken i Stockholm(16,4), Uppsala (18,7) och Östergötland (19,4). För män är risken för långvarig sjukfrånvaro högst på Gotland (16,4), i Jämtland (15,3) samt Gävleborg och Västra Götaland (båda 14,8).

– Även när det gäller långvarig sjukfrånvaro så kan näringslivsstrukturen delvis förklara de stora skillnaderna mellan län och regioner. Risken att drabbas skiljer sig åt mycket mellan olika yrken och vissa högriskyrken, inte minst industriellt arbete, är vanligare i vissa län och regioner än i andra, säger Michel Normark.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på www.afaforsakring.se

För ytterligare information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, 0708-92 85 86, michel.normark@afaforsakring.se
Anna Weigelt, analytiker Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Thomas Åkerström, analytiker/statistiker, Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 75, thomas.akerstrom@afaforsakring.se
Mats Åhlgren, analytiker/statistiker, Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 21, mats.ahlgren@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77. rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.