Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män – ny rapport

2014-03-28 08:00

Kvinnor löper större risk att bli sjukskrivna än män. Kvinnor har både fler och längre sjukperioder än män. Kvinnor löper större risk att sjukskriva sig några år efter att de har fått barn jämfört med män i samma situation. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring. Rapporten visar även att det finns regionala skillnader i sjukskrivningsmönster.

I sjukskrivningsstatistiken skiljer det mycket mellan kvinnor och män. Kvinnor har i genomsnitt inte bara fler och längre sjukperioder än män, kvinnor har oftare ersättning på deltid och löper mycket större risk än män att sjukskrivas några år efter att de har fått barn.

– Det är viktigt att sammanställa kunskap om hur sjukskrivningsmönstren verkligen ser ut. AFA Försäkring hanterar kollektivavtalade sjukförsäkringar för 2,9 miljoner löntagare. I AFA Försäkrings databas finns mycket statistik som kan bidra till att öka förståelsen för sjukskrivningsmönstren för kvinnor och män, säger Michel Normark, chef för Analys och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

I en ny rapport från AFA Försäkring undersöks sjukskrivningsmönstret hos kvinnor och män som fått ersättning från AFA Försäkrings sjukförsäkringar, avtalsgruppförsäkring AGS och avtalsgruppförsäkring kommun/landsting, AGS-KL, under 2005-2013. Statistiken omfattar drygt 513 000 individer som haft minst en sjukperiod om 15 dagar eller mer under perioden.

Rapporten visar bland annat att barn ökar risken att bli sjukskriven mycket mer för kvinnor än för män i samma situation. Kvinnor i AGS-kollektivet (privat- och kooperativt anställda arbetare) som saknar barn under 12 år har ungefär lika stor risk att bli sjuka som män i samma situation. När de får barn ökar AGS-kvinnornas risk till 1,55 gånger männens. För kvinnor i AGS med två barn, varav ett i åldern 2-6 år, är risken 2,47 gånger större än för män i samma situation.

Statistiken visar mönster och skillnader i sjukskrivningstalen oavsett om man grupperar individer efter kön, yrke, privat eller offentlig anställning eller var i landet de bor. I kommun- och landstingssektorn är det sjukdomar i nervsystemet som lett till längst sjukskrivningar, medan det bland privatanställda arbetare är psykiska diagnoser som lett till flest genomsnittliga sjukdagar. Det gäller både kvinnor och män.

Antalet sjukdagar är generellt hög i Norrlandslänen. Allra flest sjukdagar per individ har invånarna i Jämtlands län. Minst antal sjukdagar har kvinnorna på Gotland (båda kollektiven) och männen i Gävleborg (AGS) respektive Östergötland (AGS-KL).

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på www.afaforsakring.se/press.

Mer information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 85 86, michel.normark@afaforsakring.se
Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.