Seminarium - Kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster

2014-03-20 09:00

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 28 mars presenteras en helt ny rapport om sjukskrivningsmönster bland kvinnor och män under perioden 2005-2013.

Sjukskrivningsmönster skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Försäkringskassan har uppmärksammat att kvinnor har en högre risk för sjukskrivning efter att det har fått sitt andra barn jämfört med män i samma situation.

AFA Försäkring presenterar en helt ny rapport om sjukskrivningsmönster bland kvinnor och män under perioden 2005-2013. I rapporten redovisas sjukskrivningsmönster föredelat på försäkringskollektiv, yrkesgrupp, kön, ålder och län.

Medverkande: Michel Normark, chef Analys och försäkringsvillkor och Anna Weigelt, analytiker, AFA Försäkring.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Per Winberg, senast 27 mars.

Tid: fredagen den 28 mars kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt:
Per Winberg, AFA Försäkring, 08-696 49 20, per.winberg@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.