Seminarium - Forskning till nytta i arbetslivet

2014-03-04 13:00

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring 18 mars presenteras två aktuella forskningsprojekt -  om hälsosäker arbetsmiljö inom svensk keramisk industri och om säkerhetsklimat i vården. Dessutom presenteras årsrapporten ”Stöd till forskning och utveckling 2013”.

AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa. Det är en del vårt förebyggande arbete för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Om AFA Försäkrings FoU-stöd
Den forskning vi stödjer ska komma till nytta i arbetslivet. Hur arbetar vi för att uppnå detta?
Hans Augustson, AFA Försäkring.

Hälsosäker arbetsmiljö inom svensk keramisk industri?
De senaste decennierna har hälsorisker relaterade till kvartsdamm underskattats eftersom uppfattningen varit att exponeringen för dammet minskat genom arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Resultaten från detta projekt ger ny kunskap om hälsoriskernas omfattning av kvartsexponering och nytt underlag för fortsatt arbete med arbetsmiljöförbättringar.
Nils Plato, docent, och Pernilla Wiebert, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Säkerhetsklimat i vården - betydelse för anställdas och patienters säkerhet
Projektet har studerat säkerhetsklimatet och dess betydelse för personal- och patientsäkerhet inom vården. Studiens resultat ger bidrag till utvecklingen av arbetsförhållanden, ledarskapet och av chefsrollen inom vården, för att stärka säkerheten för såväl anställda som patienter.
Marianne Törner, professor, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet.

Vid seminariet presenterar vi dessutom vår nya årsrapport ”Stöd till forskning och utveckling 2013”

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Karin Lönroth, senast 17 mars.

Tid: tisdagen den 18 mars kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt:
Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se
Karin Lönroth, pressassistent, AFA Försäkring, 08-696 42 86, karin.lonroth@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.