Ny årsrapport: 138 miljoner till forskning och utveckling

2014-03-18 07:00

AFA Försäkring satsar varje år på stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa. Under 2013 delades drygt 138 miljoner ut till 52 nya projekt som nu presenteras i en färsk rapport.

AFA Försäkring är en av Sveriges ledande forskningsfinansiärer inom arbetsmiljö och hälsa. Stödet till FoU är en del av det förebyggande arbetet för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Under 2013 beviljades totalt 52 nya FoU-projekt med ett samlat anslag på drygt 138 miljoner kronor. 25 projekt och totalt 63 miljoner kronor gick till kvinnliga forskare, medan 27 projekt och sammanlagt 75 miljoner kronor fördelades till manliga forskare.

Sammantaget pågår för närvarande nära 250 projekt med en sammanlagd finansiering på drygt 845 miljoner kronor. Dessutom delades post doc-stipendier på en miljon kronor vardera ut till läkare Sigrid Carlsson, som studerar folkhälsovetenskap vid Harvard, och psykologen Danilo Garcia vid Göteborgs universitet som under två år ska forska om välbefinnandeterapi vid Washington University i St. Louis, USA.

Årsrapporten redovisar alla de forskningsprojekt som fått stöd under 2013 och presenterar några framgångsrika exempel från vitt skilda delar av forskningsfältet. Ett projekt handlar om hur hög exponering av kvartsdamm ökar risken för cancer, ett annat om hur arbetsmiljön påverkar säkerheten inom vården och ett tredje om att svenskarna har låg kunskap om risker med att exponeras för farliga kemikalier i arbetslivet.

En annan viktig händelse under 2013 är starten av det nya forsknings- och utvecklingsprogrammet inom företagshälsovård. Syftet med programmet, som kommer pågå under tre år, är att höja kvaliteten i det förebyggande arbetet. Satsningen är gemensam för den privata sektorn och kommun- och landstingssektorn.

Årsrapporten ”Stöd till Forskning och Utveckling 2013” presenterades vid ett seminarium den 18 mars tillsammans med två av de ovan nämnda forskningsprojekten – det om hälsosäker arbetsmiljö inom svensk keramisk industri och det om säkerhetsklimatet i vården.

Årsrapporten finns att ladda ner i AFA Försäkrings pressrum.

Mer information:

Hans Augustson, FoU-avdelningen AFA Försäkring
08-696 48 54, 0708-93 95 95, Hans.Augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring
08-6964816, 0708-93 95 77, Rolf.Eriksson@afaforsakring.se