Susanna Stymne Airey ny chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning

2014-02-28 07:00

Susanna Stymne Airey är 45 år och fil dr. Hon kommer närmast från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, där hon har varit förvaltningschef sedan 2008. Dessförinnan var hon chef för utbildnings- och forskningsavdelningen vid Högskolan i Kalmar. Hon ersätter Hans Augustson som går i pension under 2014.

– AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling som ska vara till nytta i arbetslivet. Susanna Stymne Airey kan med sin mångåriga erfarenhet av universitet och högskolesektorn, både som forskare och administratör, bidra till att vår satsning på kunskap om arbetsmiljö och hälsa ger ännu bättre resultat, säger Anita Johansson, chef för område Försäkring på AFA Försäkring.

– AFA Försäkring är en viktig finansiär av FoU inom arbetsmiljö och hälsa. Jag ser fram emot att vidareutveckla kännedomen om AFA Försäkring som forskningsfinansiär och att bidra till att resultaten får spridning och ger nytta i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey.

Susanna Stymne Airey tillträder sin tjänst den 3 mars 2014.

Foto på Susanna Stymne Airey finns i www.afaforsakring.se/press

Fakta om AFA Försäkrings FoU-stöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

   
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.