Seminarium: Domstolssakkunniga i arbetsskademål – hjälp eller stjälp?

2014-02-11 07:00

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 18 februari presenterar docent Sara Stendahl och professor Kjell Torén från Göteborgs universitet, resultat från ett pågående forskningsprojekt om hur kammarrätter dömer i arbetsskademål.

Studien har undersökt i vilken utsträckning som kammarrätterna använder sig av externa experter (domstolssakkunniga). När väljer kammarrätterna sådana experter och vilken betydelse har de för rättsutfallet och att kravet på en rättvis rättegång är säkerställt. Domstolarna ställs ofta inför problemet att parterna hävdar att den medicinska expertisen gör olika bedömningar av det samband som skall prövas. Domstolarna måste då se till att kompletterande kunskap tillförs i form av sakkunnighetsutlåtanden.

Projektet ska särskilt beakta problematiken vid sambandsbedömning av psykisk arbetsskada och finansieras av AFA Försäkring.

Medverkande: Sara Stendahl, docent i offentlig rätt, Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet och Kjell Torén, professor i Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet.

Bild på Kjell Torén finns på www.afaforsakring.se/press

  
Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Rolf Eriksson, senast 17 februari.

Tid: tisdagen den 18 februari kl. 8:30-10:00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00


Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt:
Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77,
rolf.eriksson@afaforsakring.se

  
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.