AFA Fastigheter förvärvar hotellfastighet i Göteborg

2014-02-06 07:00

AFA Fastigheter har förvärvat fastigheten Inom Vallgraven 54:11 i Göteborg som inrymmer Elite Plaza Hotel från SSRS Fastighets AB, Elite Hotels fastighetsbolag. Samtidigt tecknas ett 20-årigt avtal med Elite Hotels som fortsätter att driva hotellverksamheten. Hotellet som är femstjärnigt, inrymmer 130 hotellrum, restaurang Swea Hof, Plaza Baren och The Bishops Arms.

– Vi har under en längre tid sökt denna typ av investering i Göteborg. Samtidigt fördjupar vi vårt samarbete med Elite-koncernen vilket vi naturligtvis också ser som väldigt positivt, säger Kristina Sawjani, transaktionsansvarig, AFA Fastigheter.

– Försäljningen av fastigheten i Göteborg ingår i vår övergripande strategi för att kunna utveckla och stärka vårt fastighetsbestånd nationellt. AFA Fastigheter ser långsiktigt på sina placeringar och besitter kompetens i att äga hotellfastigheter. De är, enligt mitt förmenande, en av de bästa hyresvärdar man kan ha som hotelloperatör. Jag ser därför med tillförsikt fram emot vårt nya samarbete, säger Elite Hotels VD och ägare Bicky Chakraborty.

AFA Fastigheter äger sedan tidigare fastigheterna som inrymmer Elite Palace Hotel, Elite Eden Park, Elite Hotel Adlon – samtliga i Stockholm.

Om AFA Fastigheter
AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm med närförort. Fastighetsbeståndet består av cirka 500.000 kvm till ett värde av cirka 22 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se

Bild på fastigheten Inom Vallgraven 54:11 finns på www.afaforsakring.se/press

Mer information.
Kristina Sawjani, transaktionsansvarig, AFA Fastigheter, (08-696 40 78)

   
  
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.