Miljonstipendier till yngre forskare inom arbetsmiljö och folkhälsa

2014-01-08 07:00

AFA Försäkring har beslutat att ge psykologen Danilo Garcia och läkaren Sigrid Carlsson post-doc stipendier på en miljon kronor vardera.

AFA Försäkring är en av landets ledande finansiärer av forskning och utveckling kring arbetsmiljö och hälsa med en årlig anslagsgivning om 150 miljoner kronor. En viktig uppgift är att stödja och stimulera yngre forskares möjligheter till studier och forskning utomlands. Därför delar AFA Försäkring ut postdoc-stipendier i arbetsmiljö- respektive folkhälsoforskning om vardera på en miljon kronor. Stipendierna är två-åriga och de första stipendierna delades ut 2012.

Psykologen Danilo Garcia har tilldelats ett stipendium på en miljon kronor av AFA Försäkring för att kunna forska om well-beingterapi vid Washington University i USA. Målet är att utveckla metoder för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser.

Läkaren Sigrid Carlsson, har fått ett stipendium på en miljon kronor från AFA Försäkring för att forska om screening för prostatacancer. Målet är att ta fram en ny screeningmetod som skulle öka screeningens träffsäkerhet och på så sätt dramatiskt minska de negativa konsekvenserna.

Läs pressmeddelanden om de två stipendiaterna och hämta bilder i AFA Försäkrings pressrum

Tidigare stipendiater

Inom folkhälsa:
Frida Dangardt
Läs pressmeddelandet om 2012 års stipendium inom folkhälsa här

Inom arbetsmiljö:
Anne Richter
Läs pressmeddelandet om 2012 års stipendium inom arbetsmiljö här

   
Mer information:

Hans Augustson, avdelningschef, FoU-beredningen, 08-696 48 54, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

   
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK