Gunilla Högbom ny Projektchef i AFA Fastigheter

2014-01-13 07:00

AFA Fastigheter rekryterar Gunilla Högbom som ny Projektchef och medlem i ledningsgruppen. Gunilla Högbom har en lång och gedigen fastighetserfarenhet från bland annat uppdrag som VD i Locum samt affärsområdeschef förvaltning i Granen.

AFA Fastigheter, som är en del av AFA Försäkrings kapitalförvaltning, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter och en mindre del bostadsfastigheter främst i Stockholms innerstad. Beståndet omfattar knappt 500 000 kvm och har ett värde av ca 22 miljarder SEK.

”Jag ser fram emot att få del av Gunillas breda erfarenhet från olika delar av branschen i vårt arbete att bedriva långsiktig och framgångsrik fastighetsutveckling” säger Tomas Ingemarsson, Chef AFA Fastigheter.

”AFA Fastigheter är en ledande aktör på fastighetsmarknaden i Stockholm och det känns mycket inspirerande att få vara med och bidra till verksamhetens fortsatta framgång” säger Gunilla Högbom.

Bild på Gunilla finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum.

Mer information:
Tomas Ingemarsson, Chef AFA Fastigheter, 08-696 40 75, Tomas.Ingemarsson@afaforsakring.se

  
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.