Varför är kvinnor mer borta från jobbet än män?

2013-12-17 07:00

Kvinnor använder huvuddelen av ersättningen från både sjuk- och föräldraförsäkringen och troligen finns därför stora skillnader i frånvaro mellan kvinnligt och manligt dominerade arbetsplatser. Gun Johansson, Linköpings universitet, får 1 693 000 kronor av AFA Försäkring för att undersöka hur den sammanlagda frånvaron från dessa försäkringar skiljer sig mellan arbetsplatser beroende på deras könssammansättning.

Kvinnorna stod för 63 % av sjukdagarna 2012 och för 76 % av dagarna man får med anledning av barns födelse. Dessutom går 65 % av dagarna för vård av barn (vab) till kvinnor. Mer än tre av fyra av föräldraledighetsdagar tar kvinnor ut.  

För arbetsgivarna på arbetsplatser i kommuner och landsting, där en stor majoritet av de anställda oftast är kvinnor, innebär frånvaron störningar i verksamheten, vikariekostnader, och belastning för övrig personal. Vid rehabilitering och anpassning av arbete tillkommer kostnader för hjälpmedel och rehabmöten, med mera.  

Gun Johansson ska i studien beskriva hur arbetsfrånvaron skiljer sig mellan kvinno- och mansdominerade arbetsplatser och hur skillnader hänger samman med arbetsplatsstorlek, åldersstruktur och utbildningsnivå. Studien bygger på uppgifter om arbetsplatser och individer i den svenska befolkningen från 1990 och fram till 2010, som finns i en SCB-databas.

Resultaten från studien ska forskarna använda för att studera vilka effekter hög arbetsfrånvaro har på arbetsplatserna, hur man följer lagstiftningen om rehabilitering och hur man handskas med frånvaron för att verksamheten ska fungera.

Detta är ett av 18 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 41 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Gun Johansson finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Gun Johansson, med dr, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa (IHM), 013 22 14 11, 073 362 83 62, gun.johansson@liu.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

   
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.