Vad betyder arbete och livsstil för sjuktal och pensioneringstid?

2013-12-17 07:00

Anställdas hälsa påverkar sjuktal och när de lämnar arbetslivet. Lena Holm, Karolinska Institutet, får 1 508 000 kronor av AFA Försäkring för att studera vad livsstil och arbete betyder för sjukfrånvaro och tidpunkt för ålderspension, genom att se vad som hänt under tio år med kommun- och landstingsanställda.

2000-2003 undersökte forskare hälsan hos 10 000 anställda, i projektet ”Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting”. Lena Holm följer upp de resultat som kom fram då.

Frågor som hon ska studera är bland andra:
Vilka av de 10 000 som undersöktes för drygt 10 år sen har fortsatt att arbeta efter 61 års ålder?
Hur har arbetsförhållanden och ledarskap påverkat hur och hur mycket de har varit sjukskrivna?
Hur har dessa faktorer påverkat hur och när som de undersökta har lämnat arbetslivet?

Detta är ett av 18 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 41 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Lena Holm finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Lena Holm, med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för miljömedicin, 08 52 48 70 23, 070 482 74 79, Lena.Holm@ki.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.