Leder ledarskapsutbildning till förändring?

2013-12-17 07:00

Tusentals chefer utbildar sig varje år i ledarskap. Men vad ger utbildningarna för resultat – för dem själva, och för medarbetarna, kollegorna och organisationen?  Christer Sandahl, Karolinska Institutet får 2 527 000 kronor av AFA Försäkring för att undersöka skillnader mellan två vanliga ledarskapsutbildningar och vilken effekt de har.

De två ledarskapsutbildningarna är Utvecklande ledarskap (UL) och Utveckling av grupp och ledarskap (UGL), som tillsammans har cirka 6 000 deltagare per år. För verksamheterna är utbildningarna stora satsningar, men man vet inte om kunskaperna kommer till nytta i det dagliga arbetet på något märkbart sätt.

Påverkar de deltagarnas eget ledarskap och medarbetarnas arbetsmiljö? Vad betyder samspelet mellan individens personlighet och vad utbildningarna ger för resultat? Och vad betyder det organisatoriska sammanhanget, på arbetsplatsen?

Frågor som dessa ska forskarna, vid Karolinska Institutet och Försvarshögskolan, söka svar på genom en webbenkät till 150 deltagare vardera i de två utbildningarna före kursen, en månad och ett halvår efter. Senare kommer forskarna genomföra intervjuer, individuella och i fokusgrupper, med ett mindre antal deltagare.

Detta är ett av 18 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 41 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Christer Sandahl finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Christer Sandahl, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, 08 5248 36 18, 070 618 36 18, christer.sandahl@ki.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

   
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.