Hur förbättra arbetsmiljön i en förändrad räddningstjänst?

2013-12-17 07:00

Brandmän är utsatta för många risker, som t ex olyckor, farliga ämnen, hot och våld och posttraumatisk stress. Johan M. Sanne, IVL Svenska Miljöinstitutet, får 3 000 000 kronor av AFA Försäkring för att utveckla former för hur man får med arbetsmiljöfrågorna när man utvecklar verksamheten.

Kommunerna förändrar räddningstjänstens uppgifter och det påverkar arbetsmiljön. Tillsammans med tre räddningstjänster med olika inriktning, i Jönköpings län, Södertörn samt Räddningstjänsten Syd i södra Skåne, studerar forskarna hur man arbetar med risker vid hus- och bilbränder, trafikolyckor och självmord.

De ska genomföra intervjuer, diskussioner i fokusgrupper och rollspel, analysera policydokument, checklistor, utbildningar, övningar, och användning av beslutsstöd. Målet är att minska olycks- och hälsorisker med hjälp av nya kunskaper och metoder inom lärande av erfarenheter från insatser, verksamhetsutveckling och beslutsstöd. Forskarna samarbetar med SKL och berörda fackförbund.

Detta är ett av 18 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 41 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Johan M. Sanne finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Johan M. Sanne, docent, IVL Svenska Miljöinstitutet. 08-598 564 59, johan.sanne@ivl.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.