Bättre ljudmiljö i kontorslandskap

2013-12-17 07:00

I kontorslandskap kan man minska ljud som inte är önskvärda, och lyfta fram eller tillsätta ljud som de anställda uppfattar som positiva. Lena Pareto, Högskolan Väst, får 2 344 000 kronor av AFA Försäkring för ett projekt, där en tvärvetenskaplig grupp, i samverkan med ett fastighetsbolag, ska arbeta med ljudmiljösystem.

I öppna kontorslandskap blir många stressade av ljud och det påverkar deras produktivitet, välbefinnande och hälsa. Enligt en undersökning av fastighetsägaren Vasakronan anser fyra av tio att den allmänna ljudnivån i deras kontorslandskap är främsta källan till irritation – och andras prat stör mest. De som har arbetsuppgifter som kräver problemlösning, eftertanke och koncentration blir ofta mer ljudkänsliga. Hur de anställda uppfattar sina arbetsförhållanden påverkar. Det gör även deras psykosociala arbetsmiljö.

Ljuddämpande åtgärder kan minska problemen, men i det här projektet ska forskarna studera hur man kan göra det genom att tvärtom lägga till bakgrundsljud som människor uppfattar som positiva. Så kan man maskera oönskat ljud. Andras samtal stör exempelvis mindre, när man kamouflerar prat så att man inte hör vad de säger. Ett forskarteam med många olika kompetenser ska studera tre kontorslandskap och beskriva akustik, arkitektur, verksamhet, hur de anställda arbetar, kommunicerar, och uppfattar miljön och arbetsklimatet. Forskarna utvecklar därefter ljudmiljösystem de testar på arbetsplatser under en längre tid och förbättrar efterhand.

Detta är ett av 18 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 41 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Lena Pareto finns i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Lena Pareto, docent, Högskolan Väst, avd. för medier och design, 0520-22 35 28, 0706-63 22 12, lena.pareto@hv.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.