Psykisk ohälsa – ny rapport från AFA Försäkring – seminarium 29 nov

2013-11-22 12:00

En ny rapport om psykisk ohälsa kommer att presenteras vid ett seminarium den 29 november på AFA Försäkring. Rapporten kommer redovisa långa sjukfall med psykisk diagnos och hur de är fördelade över tid, försäkringskollektiv, yrkesgrupp, kön, ålder och län.

Psykisk ohälsa i den arbetsföra befolkningen uppmärksammas och debatteras i både Sverige och i omvärlden. Idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken en psykisk diagnos enligt Försäkringskassan.

Michel Normark, chef Analys och försäkringsvillkor och Anna Weigelt, analytiker, AFA Försäkring presenterar en ny rapport om psykisk ohälsa vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 29 november. Den kommer redovisa långa sjukfall med psykisk diagnos och hur de är fördelade över tid, försäkringskollektiv, yrkesgrupp, kön, ålder och län.

Seminariet kommer att videoinspelas och finnas tillgängligt från den 2 dec på afaforsakring.se

Tid: fredagen den 29 november kl.8.30-10.00
Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Kaffe och smörgåsar serveras från kl.08.00

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Rolf Eriksson, senast 28 november!

Kontakt:
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77,
rolf.eriksson@afaforsakring.se


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.