AFA Fastigheter: Energiledningssystem ISO 50001-certifierade

2013-11-20 10:00

AFA Fastigheters energiledningssystem är nu certifierat enligt ISO 50001. Det innebär minskad energiförbrukning och minskat utsläpp av koldioxid.

AFA Fastigheter har sedan fyra år tillbaka arbetat aktivt med energifrågor enligt ett framtaget ledningssystem.
- Vi kunde snart se att det energi­ledningsystem vi arbetar efter i många delar överensstämmer med ISO 50001. För att stärka vårt energi- och miljöengagemang kändes det viktigt att gå vidare och certifiera vårt energiledningssystem enligt den nya standarden, säger Lars Edberg, chef Förvaltning, AFA Fastigheter.

Efter en genomgående revision från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har AFA Fastigheter erhållit certifikat om att energi­ledningssystemet nu är certifierat enligt ISO 50001.

AFA Fastigheter är ett av de första fastighetsbolagen som erhåller certifiering ISO 50001.

Certifieringen kommer leda till ett fortsatt strukturerat arbete i alla avseenden på energiområdet. Det kommer innebära minskad energiförbrukning, minskade utsläpp av koldioxid och ett stort fokus på miljömärkning.

- Vi är mycket glada för certifieringen enligt ISO 50001. När det gäller hållbarhet är det viktigt för oss att inte bara ligga i tiden utan att ligga i framkant, säger Lars Edberg.

Mer information:
Lars Edberg, Chef Förvaltning, AFA Fastigheter, 08-6964081


AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen inom AFA Försäkring som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar för drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till cirka 200 miljarder kronor, varav fastigheter utgör cirka 20 miljarder.
 


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.