Lundaforskning om rengöringssprayer och städares hälsa

2013-10-18 08:00

På senare år har fler städare drabbats av astma och luftvägsbesvär –  samtidigt som det blivit allt vanligare att de använder rengöringsmedel i sprayform. Lektor Anders Gudmundsson, avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi.vid Lunds universitet, får 3 866 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka vad olika städmetoder, torra och våta, innebär för hur utsatta städarna blir för kemikalier.

Landets cirka 70 000 städare använder många kemikaliska produkter, inte bara för att göra rent utan också för att exempelvis polera och ytbehandla. Det finns stora fördelar i själva arbetet att använda de sprayer, som man alltmer använder: det går att dosera mer precist och går snabbt att fördela kemikalierna jämnt på ytan. Dessutom kan det vara mindre fysiskt ansträngande, vilket är viktigt i det ofta fysiskt ansträngande städarbetet.

Tidigare forskning pekar på möjliga samband mellan sprayerna och astma eller överkänsliga andningsvägar. I det här projektet ska forskarna först studera i laboratoriemiljö hur vad som händer med halterna av olika kemiska ämnen i luften när man använder olika metoder. Sedan ska de ute på städarbetsplatser genomföra olika insatser för att minska nivån av kemikalier i luften. De dokumentera arbetsmiljön och hälsan när det gäller andningsvägar före och efter insatserna.

Statistik och arbetsmiljörapporter visar att städarna ofta har tungt, monotont och stressigt arbete och de toppar statistiken när det gäller risk för långtidssjukskrivningar. Bland kvinnor hör de till de yrkesgrupper som anmäler flest arbetssjukdomar.

Detta är ett av fyra nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 18,2 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag i AFA Försäkrings  nyhetsrum

Bild på Anders Gudmundsson finns att hämta i AFA Försäkrings nyhetsrum

Mer information:
Anders Gudmundsson, Lektor, Lunds Tekniska Högskola, avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi. Mobil: 070-519407. E-post: anders.gudmundsson@design.lth.se.
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning


   
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.