AFA Fastigheter tar hem förvaltningen av bostadsfastigheter

2013-10-01 13:00

AFA Fastigheter har beslutat att säga upp avtalet med Savills om förvaltning av bostadsfastigheter. AFA Fastigheter kommer i stället att bygga upp en egen förvaltningsorganisation.

AFA Fastigheter äger och hyr ut fastigheter i Stockholmsområdet. Fastighetsbeståndet består av drygt 50 fastigheter till ett sammanlagt värde av ca 22 miljarder kronor. Till största delen handlar det om kommersiella fastigheter, men i beståndet finns också 16 bostadsfastigheter med drygt 800 hyreslägenheter.

Alltsedan starten har AFA Fastigheter haft sitt bestånd av bostadsfastigheter externt förvaltat. Sedan 2003 har förvaltningen skötts av Stadsmuren/Savills. De kommersiella fastigheterna förvaltas redan i egen regi.

– Vi vill tacka Savills för tio år av gott samarbete, säger Lars Edberg som är chef för förvaltning på AFA Fastigheter.

– Nu är AFA Fastigheters organisation mogen att ta hem bostadsförvaltningen. En egen förvaltningsorganisation kommer att byggas upp. På så sätt får AFA Fastigheter möjlighet att få direktkontakt med sina hyresgäster, säger Lars Edberg.

Avtalet med Savills löper till den 31 december 2013.


Mer information:

Lars Edberg, chef Förvaltning, AFA Fastigheter, 08-696 40 81, lars.edberg@afafastigheter.se
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, Rolf.Eriksson@afaforsakring.seAFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen inom AFA Försäkring som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar för drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till cirka 200 miljarder kronor, varav fastigheter utgör cirka 22 miljarder.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.