Johan Dahlgren ny ekonomidirektör i AFA Försäkring

2013-08-29 07:00

Johan Dahlgren har utsetts till ny ekonomidirektör för AFA Försäkring. Johan Dahlgren är 53 år och har tidigare arbetat som ekonomidirektör i If Skadeförsäkring och medlem i Ifs ledningsgrupp, ekonomichef i Skandia Kapitalförvaltning och under många år i olika roller inom KPMG. 

Johan Dahlgren kommer att ingå i företagsledningen.

- Johans samlade erfarenhet från försäkring, ekonomi och ledarskap kommer att bidra till AFA Försäkrings framtida utveckling med fokus på kundnytta och kostnadseffektivitet, säger Maj-Charlotte Wallin, VD för AFA Försäkring.  

- Jag ser fram mot att fortsätta utvecklingen av ekonomi- och verksamhetsstyrningen, säger Johan Dahlgren. Det omfattande regelverket för försäkringsbolag ställer också ständigt krav på nya lösningar. 

Johan Dahlgren tillträder sin tjänst den 2 september 2013.

Bild på Johan Dahlgren – www.afaforsakring.se/press

För ytterligare information kontakta:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08- 6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Verksamheten inom AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att utdelning inte lämnas till ägarna. www.afaforsakring.se