Ungas arbetsskador och mediedrev mot chefer - AFA Försäkring i Almedalen 2013

2013-06-25 07:00

Hur förebygger man arbetsskador bland unga och hur påverkas chefer när mediadrevet går? Det är ämnena i de två seminarier som AFA Försäkring arrangerar den 2 juli under årets Almedalsvecka.

Så påverkas chefer när drevet går
Chefer inom vård och omsorg behandlas ibland hårdhänt av media och undersökande journalister. Professor Lotta Dellve leder ett forskningsprojekt med stöd av AFA Försäkring som ska studera hurchefer och chefskap påverkas när drevet går. Vid seminariet presenterar Lotta Dellve resultat från studien och diskuterar hur chefer kan få bättre förutsättningar att hantera medias granskning.

Medverkande:
Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås
Christina Pettersson, ombudsman, OFR
Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och landsting
Hans Augustson, chef FoU-beredningen, AFA Försäkring
Moderator: Ulf Mårtensson

Tid:
tisdag 2 juli klockan 13:30–14:30
Plats: Wallers terrass, Wallers plats 2
Seminariet kommer att kunna ses i efterhand på www.afaforsakring.se


Hur förebygga arbetsskador bland unga?

Unga drabbas mer än andra av arbetsskador. Det kan bero på en rad orsaker som t.ex bristfällig introduktion till arbetet. Det kan också bero på att unga inte är medvetna om riskerna och att de inte fått utbildning om arbetsmiljö. AFA Försäkring finansierar ett forskningsprojekt, som leds av professor Ing-Marie Andersson, som ska kartlägga vilken arbetsmiljöintroduktion eleverna får i skolan och på arbetsplatsen. Vilka initiativ har parterna på arbetsmarknaden tagit för att minska arbetsolyckorna bland unga?

Medverkande:

Anders Ferbe, förbundsordförande, IF Metall
Björn Hammar, arbetsmiljöexpert, Teknikföretagen
Ing-Marie Andersson, professor industriell ekonomi, Högskolan Dalarna
Maria Schönefeld, VD, Prevent
Michel Normark, chef Analys-och försäkringsvillkor, AFA Försäkring
Maj-Charlotte Wallin, VD, AFA Försäkring
Moderator: Ulf Mårtensson
Tid: tisdag 2 juli klockan 15:00–16:30
Plats: Wallers terrass, Wallers plats 2
Seminariet kommer att kunna ses i efterhand på www.afaforsakring.se

Seminarierna filmas och kommer att kunna ses från AFA Försäkrings hemsida ett par dagar efter seminarietillfällena.


Mer information:

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.